Rules Delight Picnic Battle

Delight Picnic Battle 2024 je mezinárodní soutěž, kde se oceňuje ta nejlepší show – dopředu nepřipravená!

Battle je založen primárně na improvizaci s účelem zaujmout diváky a především porotu, která rozhoduje o výsledku battlu.

Za určitý časový úsek musí akrobat předvést na jemu dopředu neznámou hudbu své dovednosti. Nejde pouze o náročnost provedených prvků, ale také o to, jak si soutěžící zvládne poradit s hudbou, projevem a show (nejsou žádné povinné/zakázané prvky!).

Každé kolo battlu má dva náhodně vylosované soutěžící, z nichž pouze jeden postupuje v pyramidě dál, dokud není jen jeden vítěz. Jedná se tedy o pyramidový způsob postupu. Battle má předem definovaný čas prostoru pro každého soutěžícího (viz. pravidla), které bude ohraničeno zvukovým „znamením“.

Termín:

Kde: 

Termín losování:  

Registrace:

Program:

Podmínky účasti na soutěži:

  • Zaslání přihlášky, 
  • Zaplacení přihlášky.

Přihláška?  Bude umístěna na webu: www.polepicnicbattle.com

Vstupné a startovné:

Vstupné je 300 Kč/osoba (platba v hotovosti, na místě).

Rezervace lístků není možná.

Startovné je nevratné.

Startovné činí 1300 Kč/osoba.

Dotazy směřujte na organizátory soutěže:

Ing. Jana Bělochová, +420 721 469 024, polepicnicbattle@email.cz 

Ing. Kristýna Hanušová, MBA, +420 732 685 410, polepicnicbattle@email.cz


K A T E G O R I E


S Y S T É M  S O U T Ě Ž E


„D R E S S  C O D E“


M E D I Á L N Í  P R Á V A

Všichni soutěžící souhlasí, že organizátoři mají možnost používat pořízené fotografie a záběry ze soutěže pro dokumentační a propagační materiály pro vlastní potřeby do všech médií.


Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

Všichni soutěžící jsou si vědomi, že porušení pravidel může vést k diskvalifikaci.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na změnu pravidel bez předchozího upozornění.

Organizátoři nezodpovídají za jakékoliv zranění, která si soutěžící při vystoupení v soutěži přivodí.

Soutěžní řád obsahuje a definuje: základní informace, kontakty, kategorie, systém soutěže, oblečení/dress code, mediální práva, závěrečné ustanovení.

Toto dílo je majetkem Picnic Battle, z.s. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami bez svolení Bc. Jany Bělochové nebo Ing. Kristýny Hanušové (předsedové Picnic Battle z.s.).


 PLATBA

Prosíme uhradit platbu na účet 1348410056/3030. Do poznámky pro příjemce uveď své jméno a plnou kategorii, ve které soutěžíš. Např. Evelína Horká, aerial hoop profi/elita junior 950mm.

Pokud posíláš platbu ze zahraničí, IBAN: CZ72 3030 0000 0013 4841 0056, název účtu: Picnic Battle. Suma v Eurách pro Aerial Picnic Battle je 30 Euro v prvním kole, v kole druhém 42 Euro.

Posla

Translate »