Rules Aerial Picnic Battle

Aerial Picnic Battle 2022 je mezinárodní soutěž, kde se oceňuje ta nejlepší show – dopředu nepřipravená!

Battle je založen primárně na improvizaci s účelem zaujmout diváky a především porotu, která rozhoduje o výsledku battlu.

Za určitý časový úsek musí akrobat předvést na jemu dopředu neznámou hudbu své dovednosti. Nejde pouze o náročnost provedených prvků, ale také o to, jak si soutěžící zvládne poradit s hudbou, projevem a show (nejsou žádné povinné/zakázané prvky!).

Každé kolo battlu má dva náhodně vylosované soutěžící, z nichž pouze jeden postupuje v pyramidě dál, dokud není jen jeden vítěz. Jedná se tedy o pyramidový způsob postupu. Battle má předem definovaný čas prostoru pro každého soutěžícího (viz. pravidla), které bude ohraničeno zvukovým „znamením“.

Termín: 11. září 2022

Kde: Výstaviště 415, 170 00, Praha 7 – Bubeneč, GAUČ NA VÝSTAVIŠTI

Termín losování: čtvrtek, 8. září 2022

Registrace: pátek, 1. června 2022–středa, 7. září 2022

Program: Přesný program bude upřesněn na sociálních sítích a webu po losování

Podmínky účasti na soutěži:

 • Zaslání přihlášky, 
 • Zaplacení přihlášky.

Přihláška?  Bude umístěna na webu: www.polepicnicbattle.com

Vstupné a startovné:

Vstupné je dobrovolné.

Startovné je nevratné. Startovné je 450 Kč/osoba.

Dotazy směřujte na organizátory soutěže:

Bc. Jana Bělochová, +420 721 469 024, polepicnicbattle@email.cz 

Ing. Kristýna Hanušová, +420 732 685 410, polepicnicbattle@email.cz


K A T E G O R I E

Soutěžící jsou rozděleni dle věku, sportovní úrovně a sportovního náčiní.

Kategorie junior je určena soutěžícím, kteří nedovršili věku 18 let, a to i v den konání soutěže.

Soutěž je povolena od 6 let výš.

Děti (6–9 let) spadají do kategorie: Junior Amatér.

Muži spadají do kategorie: Profesionál/Elita +18.

 1. Hoop Amatér +18 (max. kapacita – 8 soutěžících), 
 2. Hoop Profesionál/Elita +18 (max. kapacita – 8 soutěžících), 
 3. Hoop Junior Amatér (max. kapacita – 8 soutěžících),
 4. Hoop Junior Profesionál/Elita (max. kapacita – 8 soutěžících), 
 5. Silks Amatér +18 (max. kapacita – 8 soutěžících), 
 6. Silks Profesionál/Elita +18 (max. kapacita – 8 soutěžících), 
 7. Silks Junior Amatér (max. kapacita – 8 soutěžících),
 8. Silks Junior Profesionál/Elita (max. kapacita – 8 soutěžících).

Kdo je amatér silks/hoop?

Do této kategorie spadají soutěžící, kteří se nikdy neumístili na 1-3. místě amatérské kategorie aerial hoop/silks národních a mezinárodních soutěží. V této kategorii nesmí startovat soutěžící, kteří spadají do vyšší kategorie – profi/elite.Zároveň do této kategorie nepatří soutěžící, kteří mají jakýkoliv příjem pramenící ze znalosti/dovednosti tohoto sportu.

POZOR – Pokud jsi PROFESIONÁL či ELITNÍ závodník v pole dance, ale splňuješ: Aerial Picnic Battle řád 2022 „Kdo je amatér silks/hoop?“, je možné startovat v této kategorii.

Kdo je profesionál silks/hoop?

Do této kategorie spadají soutěžící, kteří se umístili na 1-3. místě amatérské kategorie aerial hoop/silks národních a mezinárodních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál a soutěžící, kteří chtějí dobrovolně soutěžit v této kategorii (v této kategorii ale nesmí startovat soutěžící, kteří spadají do elitní kategorie). Zároveň do této kategorie patří soutěžící, kteří mají jakýkoliv příjem pramenící ze znalosti/dovednosti tohoto sportu.

Kdo je elita silks/hoop elita? – kategorie „elita“ a „profesionál“ jsou pro rok 2022 sloučeny

Do této kategorie spadají soutěžící, kteří se umístili na 1-3. místě profesionální kategorie aerial hoop/silks národních a mezinárodních soutěžích, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii „Elita“ a soutěžící, kteří chtějí dobrovolně soutěžit v této kategorii.

POZNÁMKA

Pokud jste se na národních/mezinárodních soutěžích umístili letos, postup do vyšší kategorie pro vás platí až od příštího roku.

Zároveň nejsme postupová soutěž, nejsme spojeni s ostatními soutěžemi v ČR, nemáme každý rok pevně dané stejné kategorie a pokud se u nás umístíte, neplatí pro vás postup do vyšší kategorie.


S Y S T É M  S O U T Ě Ž E


Battle bude probíhat formou „pyramidy“

Kategorie

I. SEMI

II. SEMI

II. FIN

Hoop Amatér +18

8

4

2

Hoop Profesionál/Elita +18

8

4

2

Hoop Junior Amatér

8

4

2

Hoop Junior Profesionál/Elita

8

4

2

       

Silks Amatér +18

8

4

2

Silks Profesionál/Elita +18

8

4

2

Silks Junior Amatér

8

4

2

Silks Junior Profesionál/Elita

8

4

2

 • výběr “soupeře/ky” (sestavení pyramidy) do dvojice probíhá slosováním před zahájením soutěže – online formou, 
 • ze soutěžní dvojice postupuje pouze jeden,
 • hudba je vybrána náhodně,
 • hoop „se battluje“ na:

kruhu: juniorské kategorie – vnitřní průměr kruhu 850 mm, 

kruhu: dospělé kategorie – vnitřní průměr kruhu 950 mm,

 • se spinerem (ve všech kategoriích a kolech)
 • „otejpované“,
 • jednobodové, 
 • matrace je umístěna pod kruhem.

POZOR – Detaily budou upřesněny (výška matrace, tloušťka kruhu, délka lana apod.)

 • silks „se battluje“ na šále se spinerem a matrace je umístěna pod šálou.

POZOR – Detaily budou upřesněny (výška matrace, materiál šály, délky šály apod.)

 •  za vulgární či erotická gesta hrozí diskvalifikace
 • výkony jsou hodnocené tříčlennou porotou ve stylu „líbí/nelíbí“ (nejsou žádné povinné ani zakázané prvky)

První (I.) SEMIFINÁLE

Probíhá na kruhu či šále (se spinerem). Pro kategorie kruh 2x 60 sec, pro kategorie šály 2x 75 sec.

Druhé (II.) SEMIFINÁLE

Probíhá na kruhu či šále (se spinerem). Pro kategorie kruh 2x 90 sec, pro kategorie šály 2x 105 sec.

První (I.) FINÁLE

Absence I.FINÁLE, kvůli nižšímu počtu soutěžících.

Druhé (II.) FINÁLE

Probíhá na kruhu či šále (se spinerem). Pro kategorie kruh 2x 120 sec, pro kategorie šály 2x 135 sec.

Semifinálová a finálová kola se mohou lišit, záleží na počtu přihlášených. Z každé kategorie vznikne pouze jeden vítěz.


„D R E S S  C O D E“

 1. Je zakázaná obuv stylu „high heels“. Tenisky (či jiné boty) jsou povolené jen v případě, že neobsahují kovové části. V kategorii „SILKS“ je zakázaná obuv – obecně, 
 2. tanga nejsou povolena, 
 3. vrchní část dresu musí zakrývat poprsí tak, aby nebyly odkryty bradavky (pouze nálepky na prsa nejsou povoleny).

M E D I Á L N Í  P R Á V A

Všichni soutěžící souhlasí, že organizátoři mají možnost používat pořízené fotografie a záběry ze soutěže pro dokumentační a propagační materiály pro vlastní potřeby do všech médií.


Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

Všichni soutěžící jsou si vědomi, že porušení pravidel může vést k diskvalifikaci.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na změnu pravidel bez předchozího upozornění.

Organizátoři nezodpovídají za jakékoliv zranění, která si soutěžící při vystoupení v soutěži přivodí.

Soutěžní řád PPB22 obsahuje a definuje: základní informace, kontakty, kategorie, systém soutěže, oblečení/dress code, mediální práva, závěrečné ustanovení.

Toto dílo je majetkem Picnic Battle, z.s. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami bez svolení Bc. Jany Bělochové nebo Ing. Kristýny Hanušové (předsedové Picnic Battle z.s.).

 

Poslali jste

 
 

DETAILY

Translate »