Rules Aerial Picnic Battle

Aerial Picnic Battle 2024 je mezinárodní soutěž, kde se oceňuje ta nejlepší show – dopředu nepřipravená!

Battle je založen primárně na improvizaci s účelem zaujmout diváky a především porotu, která rozhoduje o výsledku battlu.

Za určitý časový úsek musí akrobat předvést na jemu dopředu neznámou hudbu své dovednosti. Nejde pouze o náročnost provedených prvků, ale také o to, jak si soutěžící zvládne poradit s hudbou, projevem a show (nejsou žádné povinné/zakázané prvky!).

Každé kolo battlu má dva náhodně vylosované soutěžící, z nichž pouze jeden postupuje v pyramidě dál, dokud není jen jeden vítěz. Jedná se tedy o pyramidový způsob postupu. Battle má předem definovaný čas prostoru pro každého soutěžícího (viz. pravidla), které bude ohraničeno zvukovým „znamením“.

Termín:

Kde: 

Termín losování:  

Registrace:

Program:

Podmínky účasti na soutěži:

 • Zaslání přihlášky, 
 • Zaplacení přihlášky.

Přihláška?  Bude umístěna na webu: www.polepicnicbattle.com

Vstupné a startovné:

Vstupné je 150 Kč/osoba (platba v hotovosti, na místě).

Rezervace lístků není možná.

Startovné je nevratné.

Startovné činí 1000 Kč/osoba.

Dotazy směřujte na organizátory soutěže:

Bc. Jana Bělochová, +420 721 469 024, polepicnicbattle@email.cz 

Ing. Kristýna Hanušová, +420 732 685 410, polepicnicbattle@email.cz


K A T E G O R I E

Soutěžící jsou rozděleni dle věku, sportovní úrovně a sportovního náčiní.

Kategorie junior je určena soutěžícím, kteří nedovršili věku 18 let, a to i v den konání soutěže.

Soutěž je povolena od 6 let výš.

Děti (6–9 let) spadají do kategorie: Junior Amatér.

Muži spadají do kategorie: Profesionál/Elita +18.

 1. Hoop Amatér +18 (max. kapacita – 8 soutěžících), 
 2. Hoop Profesionál/Elita +18 (max. kapacita – 8 soutěžících), 
 3. Hoop Junior Amatér (max. kapacita – 8 soutěžících),
 4. Hoop Junior Profesionál/Elita (max. kapacita – 8 soutěžících), 
 5. Silks Mix +18 (max. kapacita – 8 soutěžících),  
 6. Silks Junior Mix (max. kapacita – 8 soutěžících),
 7. Flying Pole Mix (max. kapacita – 8 soutěžících),
 8. Hamaka Mix (max. kapacita – 8 soutěžících),
 9. Aerial Net Mix (max. kapacita – 8 soutěžících).
 

Kdo je amatér silks/hoop?

Do této kategorie spadají soutěžící, kteří se nikdy neumístili na 1-3. místě amatérské kategorie aerial hoop/silks národních a mezinárodních soutěží. V této kategorii nesmí startovat soutěžící, kteří spadají do vyšší kategorie – profi/elite.Zároveň do této kategorie nepatří soutěžící, kteří mají jakýkoliv příjem pramenící ze znalosti/dovednosti tohoto sportu.

POZOR – Pokud jsi PROFESIONÁL či ELITNÍ závodník v pole dance, ale splňuješ: Aerial Picnic Battle řád 2022 „Kdo je amatér silks/hoop?“, je možné startovat v této kategorii.

Kdo je profesionál silks/hoop?

Do této kategorie spadají soutěžící, kteří se umístili na 1-3. místě amatérské kategorie aerial hoop/silks národních a mezinárodních soutěží, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii profesionál a soutěžící, kteří chtějí dobrovolně soutěžit v této kategorii (v této kategorii ale nesmí startovat soutěžící, kteří spadají do elitní kategorie). Zároveň do této kategorie patří soutěžící, kteří mají jakýkoliv příjem pramenící ze znalosti/dovednosti tohoto sportu.

Kdo je elita silks/hoop elita? – kategorie „elita“ a „profesionál“ jsou pro rok 2024 sloučeny

Do této kategorie spadají soutěžící, kteří se umístili na 1-3. místě profesionální kategorie aerial hoop/silks národních a mezinárodních soutěžích, soutěžící, kteří už někdy soutěžili v kategorii „Elita“ a soutěžící, kteří chtějí dobrovolně soutěžit v této kategorii.

POZNÁMKA

Pokud jste se na národních/mezinárodních soutěžích umístili letos, postup do vyšší kategorie pro vás platí až od příštího roku.

Zároveň nejsme postupová soutěž, nejsme spojeni s ostatními soutěžemi v ČR, nemáme každý rok pevně dané stejné kategorie a pokud se u nás umístíte, neplatí pro vás postup do vyšší kategorie.


S Y S T É M  S O U T Ě Ž E


Battle bude probíhat formou „pyramidy“

 

KategorieI. SEMIII. SEMIII. FIN
Hoop
Amatér +18, vnitřní 850 mm
842
Hoop
Amatér +18, vnitřní 950 mm
842
Hoop
Profesionál/Elita +18, vnitřní 850 mm
842
Hoop
Profesionál/Elita +18, vnitřní 950 mm
842
Hoop
Junior Amatér, vnitřní 850 mm
842
Hoop
Junior Amatér, vnitřní 950 mm
842
Hoop
Junior Profesionál/Elita, vnitřní 850 mm
842
Hoop
Junior Profesionál/Elita, vnitřní 950 mm
842

Silks

Mix +18

842

Silks

Junior Mix

842

Flying Pole

Mix

842

Hamaka

Mix

842

Aerial Net

Mix

842
 • výběr “soupeře/ky” (sestavení pyramidy) do dvojice probíhá slosováním před zahájením soutěže – online formou, 
 • ze soutěžní dvojice postupuje pouze jeden,
 • hudba je vybrána náhodně,
 • hoop „se battluje“ na:

kruhu: juniorské kategorie – vnitřní průměr kruhu 850 mm a 950 mm

kruhu: dospělé kategorie – vnitřní průměr kruhu 850 mm a 950 mm,

 • se spinerem (ve všech kategoriích a kolech)
 • „otejpované“,
 • jednobodové, 
 • matrace je umístěna pod kruhem.

POZOR – Detaily budou upřesněny 

 • silks „se battluje“ na šále se spinerem a matrace je umístěna pod šálou.

POZOR – Detaily budou upřesněny 

 • za vulgární či erotická gesta hrozí diskvalifikace
 • výkony jsou hodnocené tříčlennou porotou ve stylu „líbí/nelíbí“ (nejsou žádné povinné ani zakázané prvky).

První (I.) SEMIFINÁLE

Probíhá na kruhu či šále (se spinerem). Pro kategorie kruh 2x 60 sec, pro kategorie šály 2x 60 sec.

Druhé (II.) SEMIFINÁLE

Probíhá na kruhu či šále (se spinerem). Pro kategorie kruh 2x 60 sec, pro kategorie šály 2x 60 sec.

První (I.) FINÁLE

Absence I.FINÁLE, kvůli nižšímu počtu soutěžících.

Druhé (II.) FINÁLE

Probíhá na kruhu či šále (se spinerem). Pro kategorie kruh 2x 60 sec, pro kategorie šály 2x 60 sec.

POZOR – Pro kategorie: Flying Pole, Hamaka a Aerial Net platí stejná pravidla jako pro kruh. Detaily budou upřesněny po ukončení registrace

POZOR – Třetí (III.) FINÁLE – pouze v případě, že se otevře pyramida „A“ a pyramida „B“ v jedné kategorii

Probíhá na kruhu či šále (se spinerem). Pro kategorie kruh 2x 60 sec, pro kategorie šály 2x 60 sec.

POZOR – Minimální počet pro otevření kategorie jsou dvě přihlášky

Semifinálová a finálová kola se mohou lišit, záleží na počtu přihlášených. Z každé kategorie vznikne pouze jeden vítěz.


„D R E S S  C O D E“

 1. Je zakázaná obuv stylu „high heels“. Tenisky (či jiné boty) jsou povolené jen v případě, že neobsahují kovové části. V kategorii „SILKS“ je zakázaná obuv – obecně, 
 2. tanga nejsou povolena, 
 3. vrchní část dresu musí zakrývat poprsí tak, aby nebyly odkryty bradavky (pouze nálepky na prsa nejsou povoleny).

M E D I Á L N Í  P R Á V A

Všichni soutěžící souhlasí, že organizátoři mají možnost používat pořízené fotografie a záběry ze soutěže pro dokumentační a propagační materiály pro vlastní potřeby do všech médií.


Z Á V Ě R E Č N Á  U S T A N O V E N Í

Všichni soutěžící jsou si vědomi, že porušení pravidel může vést k diskvalifikaci.

Organizátoři soutěže si vyhrazují právo na změnu pravidel bez předchozího upozornění.

Organizátoři nezodpovídají za jakékoliv zranění, která si soutěžící při vystoupení v soutěži přivodí.

Soutěžní řád obsahuje a definuje: základní informace, kontakty, kategorie, systém soutěže, oblečení/dress code, mediální práva, závěrečné ustanovení.

Toto dílo je majetkem Picnic Battle, z.s. Dílo ani jeho jednotlivé části nemohou být libovolně upravovány a přebírány dalšími stranami bez svolení Bc. Jany Bělochové nebo Ing. Kristýny Hanušové (předsedové Picnic Battle z.s.).


 PLATBA

Prosíme uhradit platbu na účet 1348410056/3030. Do poznámky pro příjemce uveď své jméno a plnou kategorii, ve které soutěžíš. Např. Evelína Horká, aerial hoop profi/elita junior 950mm.

Pokud posíláš platbu ze zahraničí, IBAN: CZ72 3030 0000 0013 4841 0056, název účtu: Picnic Battle. Suma v Eurách pro Aerial Picnic Battle je 30 Euro v prvním kole, v kole druhém 42 Euro.

Poslali jst

Translate »